2016. május 29., vasárnap

Előadás a Komplex mozgásterápiáról - OPM Zárókonferemcia

Mozgásterápia a tanulási nehézségek megelőzésére és oldására
- Kulcsár György előadás összefoglaló –
2016. május 23.

Miről lesz szó?
Röviden bemutatom a módszer születését, és természetesen eközben a módszer megalkotóját Kulcsár Mihálynét is, aki az édesanyám. Beszélni fogok arról, hogy miért született meg ez a fejlesztő eljárás, milyen célok vezették Panni nénit, amikor kidolgozta és mi indította arra, hogy minél több pedagógusnak igyekezzen elérhetővé, megtanulhatóvá tenni.
Az előadás második felében beszélek majd pár szót arról, hogyan foglalkozunk a gyerekkel, hogyan próbáljuk elérni náluk, hogy lehetőleg minden nap elvégezzék a fejlődésükhöz szükséges fejlesztő mozgásokat. Igyekszem majd bemutatni azt is, hogyan adjuk át a tudásunkat a pedagógusoknak.
Végül az előadás harmadik felében arról fogok beszélni, hogy mit és miért csinálunk a gyerekekkel, amikor azt mondjuk komplex mozgásterápiás fejlesztést végzünk.

Miért és hogyan született meg a komplex mozgásterápia?
A módszer kezdetei 1983-ig nyúlnak vissza. Ebben az évben kapott édesanyám egy olyan első osztályt, ahol a 31 gyerekből 27 még iskolaéretlen volt. Ezek a gyerekek súlyos tanulási, és magatartási nehézségekkel küszködtek, képtelenek voltak figyelni, vagy akárcsak végigülni egy tanórát. Gyakorlatilag taníthatatlanok voltak! Égetően szükségessé vált édesanyám számára, hogy eszközt találjon ezeknek a gyerekeknek a fejlesztésére, hiszen esetükben a hagyományos pedagógiai eszközök kudarcot vallottak. Nem akart ő fejlesztő eljárásokat kidolgozni, nem akart kutatással foglalkozni! Csak szerette volna megtanítani írni-olvasni a gondjaira bízott gyerekeket. Úgy gondolta, a kiabálás, verekedés, hazaírás – „a zsarolás és megvesztegetés pedagógiából” oly ismerős tárháza – nem a megfelelő út, nem össze egyeztethető azzal, amiben hisz, azokkal az értékekkel, amelyeket magáénak vall. Más módszereket kellett találnia! Több szerencsés véletlen közrejátszása hívta fel a figyelmét a mozgás szerepére a gyerekek fejlesztésében. Ahogy a gyerekeket elkezdte tornáztatni megtapasztalhatta az első eredményeket is! Tanítványai egyre ügyesebbek lettek, tovább tudtak figyelni, megülni, egyre többüknek sikerült bekapcsolódni az órai munkába.
Ekkor persze még nem úgy álltak össze a fejlesztő feladatsorok mint manapság, sokkal kevesebbet lehetett tudni a mozgás fejlesztő hatásairól, ezért aztán még nem volt olyan hatékony ez a fejlesztés, mint most, viszont mindenképpen úttörőnek számított Magyarországon!
Édesanyám annak érdekében, hogy még többet és még több gyermeknek tudjon segíteni nem hagyta abba a keresést. Újabb és újabb mozgásokat próbált ki, és igyekezett minden fellelhető szakirodalmat elolvasni a témában. Ez ma sincs másképp! Ma is folyamatosan dolgozik, fejleszti a segítségért hozzá fordulókat és keresi a módját hogyan tudna még hatékonyabban még több gyermeknek a segítségére lenni. Ez az állhatatos segíteni akarás az, ami élővé, folyamatosan fejlődővé és megújulóvá varázsolja a komplex mozgásterápiát. Édesanyám egyetlen célja még ma is ugyan az, ami ezelőtt 33 évvel volt: minél több gyermeknek segíteni, minél több gyermeket megkímélni az iskolai kudarcok okozta szenvedéstől!
Tulajdonképpen ez az erős segíteni akarás vezetett a komplex mozgásterápiát oktató pedagógus továbbképzés megszületéséhez is. Amikor édesanyám szembesült azzal, hogy a tanulási zavarok milyen sok gyereket érintenek hamar be kellet látnia, hogy egyedül dolgozva nem tud majd mindenkinek a segítségére lenni, akinek szüksége lenne rá. Ezért kidolgozott egy továbbképzési programot, amellyel meg tudta osztani a komplex mozgásterápiás fejlesztés fogásait a fejlesztés iránt nyitott kollégákkal. Ebben is az a cél vezérelte, hogy a lehető legtöbb fejlesztésre szoruló gyermekhez jusson el a módszer, minél több gyermek kapja meg a hozzáértő segítséget. A mai napig igyekszik egyre több pedagógust megismertetni a komplex mozgásterápiás fejlesztéssel, 60 órás akkreditált pedagógus továbbképzés formájában.
Szerencsére a pedagógus társadalom befogadónak bizonyult a fejlesztőeljárás iránt. Egyre többen és többen jelentkeztek és végezték el illetve végzik el a mai napig a képzést.
Hogyan dolgozunk a gyerekekkel? Hogyan dolgozunk a kollégákkal?
A hatékony fejlesztés alapja édesanyám hite, de személyes meggyőződésem és tapasztalataim alapján is a bizalommal teli, derűs légkör, ahol a gyermek sikerélményekhez jut. Ahol tisztelettel és megértéssel találkozik, ahol csak olyan kihívások elé állítják, melyeknek képes megfelelni. A gyermekekkel való munka alapvetése a komplex mozgásterápiában, hogy soha ne kívánjunk olyat a gyermektől, amire nem képes. Mindig nagy figyelemmel szabjuk egyénre a fejlesztő feladatsorokat, szem előtt tartva a gyermek egyedi szükségleteit. Mindig igyekszünk érzékenynek lenni nemcsak arra, hogy mely fejlesztő mozgások szolgálják az adott gyermek fejlődésének érdekeit, hanem arra is, hogy ezek gyakorlása közben ne érezze úgy, hogy kényszerítik, erőszakot követnek el ellene!
Ezt a fajta szemléletmódot nem is lehet másképp átadni a kollégák számára, minthogy feléjük is ilyen tisztelettel és tapintattal fordulunk a továbbképzéseken. Én hiszek a személyes példa nevelő erejében. Talán azzal – legalább is remélem – minden pedagógus egyetértene, hogy a gyerekekkel végzett nevelő munkánkban, a személyiségük formálásában a személyes példaadásunk a legfontosabb eszköz. Én hiszem, hogy nincs ez másképp akkor sem, ha felnőtteket oktatok. Úgy tudom a leghatékonyabban megtanítani az általunk képviselt szemléletet, ha magam is tapintattal, megértéssel, barátságos, támogató, biztató kommunikációval oktatom őket a komplex mozgásterápiás fejlesztés fogásaira.
Mit is csinálunk tulajdonképpen a gyerekekkel?
A komplex mozgásterápiás fejlesztés akkor a leghatékonyabb, ha egyénileg végezzük, de létezik csoportos formája is.
Az első alkalommal elengedhetetlenül szükséges a komplex mozgásterápiás vizsgálat. Ennek során felmérjük: a vizuális és auditív percepciókat, a térérzékelést és a téri tájékozódást, az elemi mozgásokat és a testsémát, a kinesztetikus, auditív és vizuális emlékezetet, a hosszú és rövidtávú memóriát, valamint a beszédkészséget, általános tájékozottságot és szociális készségeket.
Legyen szó egyéni vagy csoportos fejlesztésről, a gyerekek számára olyan fejlesztő feladatsor állítható össze a vizsgálat alapján, amellyel a leghatékonyabb módon tudunk segíteni nekik.
Egy átlagos fejlesztő feladatsor 8-13 fejlesztő feladatot tartalmaz, melyek nagyrészt az ember természetes mozgásfejlődéséből merítő fejlesztő mozgások. Egy ilyen feladatsor végrehajtása nagyjából 20-25 percet vesz igénybe. A hatásos fejlesztéshez átlagosan egy hónapon keresztül, lehetőleg minden nap – de minimum hetente 5 napot kell gyakorolni. Ezért az egyéni fejlesztés során sokszor arra kérjük a szülőt, hogy ő gyakoroljon minden nap otthon a gyermekével.
Egy átlagos terápia 10-15 hónapon át tart. A fejlesztő feladatsorokat értelemszerűen havonta módosítjuk a gyermek egyéni fejlődési ütemének és egyéni sajátosságainak megfelelően.
Tapasztalataim alapján a komplex mozgásterápiás fejlesztésre jól reagálnak a olvasás, írás és számolási nehézségek valamint zavarok. Eredmények érhetőek el a figyelem fejlesztésében és a szobatisztasági problémák megoldásában. Gyorsítható a gyermekek logopédiai fejlődése is. A mozgásterápiás fejlesztés egyik kellemes mellékhatása, hogy a gyermekek kiegyensúlyozottabbakká, magabiztosabbakká válnak közben.

Összegzésül elmondhatom, hogy a komplex mozgásterápiás fejlesztés egy olyan pedagógiai fejlesztő eljárás, amely a tanulási és magatartási problémákkal küzdő gyermekek megsegítésére jött létre. Fókuszában az idegrendszer részleges éretlensége áll, amely jól korrigálható, az ember természetes mozgásfejlődésén alapuló fejlesztő mozgások gyakorlásával. Szemléletét tekintve gyermek és megoldásközpontú, nem csak a gyermek egyedi fejlesztési igényeit veszi figyelembe, hanem törődik az alapvető érzelmi szükségletekkel is. A módszer elsajátításának lehetősége nyitva áll minden érdeklődő pedagógus számára egy 60 órás akkreditált pedagógus továbbképzésen keresztül. 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.

Komplex mozgásterápia értékelő ívek összesítése (Kulcsár György által tartott tanfolyamok):

A komplex mozgásterápia tanfolyamok ( Mozgásterápia a tanulási nehézségek megelőzésére és oldására című akkreditált pedagógus továbbképzés )...