Képzéseink

A magatartási problémák okai


10 órás továbbképzés - ismertető


Napjainkban egyre gyakrabban felmerülő probléma, hogy a pedagógusok eszköztelennek, tehetetlennek érzik magukat a gyerekek problémás viselkedéseivel szemben, miközben a szülők vagy a család nem tud segíteni ezek kezelésében. A "Mitől rossz a gyerek?" c. előadás-sorozatunk első része a magatartási problémák okairól szól, mely jól használható elméleti ismereteket nyújt az óvodások és iskolások magatartási zavarainak korrekciójához.

A tanfolyam 10 órás, a hétévenkénti továbbképzésben elszámolható! A 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet 5. § 3. bekezdése alapján képzésünk 10 kredit pontot érő továbbképzésként elszámolható, amelyről tanúsítványt állítunk ki.

Célcsoport: óvodapedagógusok, tanítók, tanárok, középiskolai tanárok, kollégiumi nevelők, szociálpedagógus, szakoktató, gyakorlati okatató, fejlesztőpedagógusok, gyógypedagógusok, pszichológusok, szociálpedagógusok, szülők.

A tanfolyam címe: Mitől rossz a gyerek? I., A magatartási problémák okai.

Előadó: Kulcsár György, szociálpedagógus, mozgásterápia oktató, a (Ki)útkereső program: a magatartási problémák kialakulásának okai, megelőzésének lehetőségei és technikák a magatartási problémák kezelésére c. továbbképzés kidolgozója, oktatója.

A tanfolyam célja: megfelelő elméleti ismeretek elsajátítása, melyek segítségével a magatartási problémákat hatékonyan lehet kezelni.

Témakörök: A személyiségfejlődés zavarai. Az idegrendszer részleges éretlensége. Az oktatási rendszer szerepe a magatartási problémák kialakulásában. A nevelési folyamat negatív hatásai. A család szerepe a magatartásproblémák kialakulásában. Veszélyeztetettség és hátrányos helyzet. A csoportdinamikai jelenségek. A pedagógus személyisége és a kiégés.

Alkalmazott módszerek: előadás, sajátélményű tanulás.

A tanfolyam teljesítésének tartalmi követelményei: A hallgató ismerje meg a magatartási problémák kialakulásának okait, jellemző tüneteit.

A tanúsítvány kiadásának feltételei:
A résztvevő vizsgakötelezettségének eleget tesz, amennyiben a képzés 90%-án részt vesz, és jelenlétét igazolják.

A tanfolyam indítója: (Ki)útkereső Pedagógiai Műhely Kft., 1143 Budapest, Francia út 39/b. II/7., 

A tanfolyam létszáma maximált, a jelentkezéseket csak a visszajelzés sorrendjében tudjuk elfogadni.

Ára: Lásd a kiírás szerint.

A felmerülő eszközkészítési, utazási és szállás költségek a résztvevőket terhelik. A befizetés történhet átutalással vagy készpénzben, legkésőbb a képzés első napján a helyszínen.

A vizsga sikertelen teljesítése esetén ez az összeg nem követelhető vissza.


Érdekli a tanfolyam kíváncsi rá hol és mikor kerül megrendezésre?

Szeretné megrendelni az egész tantestülete/nevelőtestülete számára?Hívjon bizalommal!


0670-213-7387


Kulcsár György
ügyv. ig.
Erőszak az iskolában
A gyermeki agresszió nyomában10 órás továbbképzés - ismertető

Egyre gyakrabban felmerülő probléma, hogy a pedagógusok eszköztelennek, tehetetlennek érzik magukat a gyerekek erőszakos viselkedésével szemben, miközben a szülők vagy a család nem tud segíteni ezek kezelésében. Az „Erőszak az iskolában” c. képzésünk az erőszak elméleti hátteréről és megfékezésének lehetőségeiről szól, eszközt adva a pedagógusoknak az agresszív gyerekekkel való munkához.

A tanfolyam 10 órás, A hétévenkénti továbbképzésben elszámolható! A 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet 5. § 3. bekezdése alapján képzésünk 10 kredit pontot érő továbbképzésként elszámolható, amelyről tanúsítványt állítunk ki.

Célcsoport: óvodapedagógusok, tanítók, tanárok, középiskolai tanárok, kollégiumi nevelők, szociálpedagógus, szakoktató, gyakorlati okatató, fejlesztőpedagógusok, gyógypedagógusok, pszichológusok, szociálpedagógusok, szülők.

A tanfolyam címe: Erőszak az iskolában - A gyermeki agresszió nyomában

Képzésvezető: Kulcsár György, szociálpedagógus, mozgásterápia oktató, a (Ki)útkereső program: a magatartási problémák kialakulásának okai, megelőzésének lehetőségei és technikák a magatartási problémák kezelésére c. továbbképzés kidolgozója, oktatója.

A tanfolyam célja: megfelelő elméleti ismeretek és gyakorlati készségek elsajátítása, melyek segítségével a magatartási problémákat hatékonyan lehet kezelni.

Témakörök: Az agresszivitás két arca (előadás), Mitől lesz agresszív a gyermek? (előadás, Az erőszakhoz való viszonyunk (sajátélményű gyakorlat), Az agresszivitás terjedésének mechanizmusai (előadás), A problémamegoldás lépései (sajátélményű gyakorlat), Hogyan állítható meg az erőszak?: Kondicionálás, mint eszköz a gyermek nevelésében; Közös cél - közös munka - közös szabályok (sajátélményű gyakorlat).

Alkalmazott módszerek: előadás, sajátélményű tanulás.

A tanfolyam teljesítésének tartalmi követelményei: A résztvevő ismerje meg gyermeki agresszió okait és terjedésének mechanizmusait és vegyen részt a sajátélményű gyakorlatokban.

A tanúsítvány kiadásának feltételei:
A résztvevő vizsgakötelezettségének eleget tesz, amennyiben a képzés 90%-án részt vesz, és jelenlétét igazolják.

A tanfolyam indítója: (Ki)útkereső Pedagógiai Műhely Kft., 1143 Budapest, Francia út 39/b. II/7., 

A tanfolyam létszáma maximált, a jelentkezéseket csak a visszajelzés sorrendjében tudjuk elfogadni.

Ára: Lásd a kiírás szerint.

A vizsga sikertelen teljesítése esetén ez az összeg nem követelhető vissza.Érdekli a tanfolyam kíváncsi rá hol és mikor kerül megrendezésre?

Szeretné megrendelni az egész tantestülete/nevelőtestülete számára?Hívjon bizalommal!


0670-213-7387


Kulcsár György
ügyv. ig.

A tanulási zavarokra való hajlam
korai felismerése

10 órás továbbképzés - ismertető

Egyre több a tanulási zavarral küzdő gyermek, s a velük való munka egyre nagyobb terhet ró a szülőkre és a pedagógusaikra. Ezen zavarok korai felismerésével és az időben megkezdett fejlesztéssel rengeteg kudarctól és felesleges erőfeszítéstől kímélhetnénk meg gyerekeket, szülőket és pedagógusokat egyaránt. „A tanulási zavarokra való hajlam korai felismerése” c. képzésünk ebben igyekszik segítségére lenni a pedagógusoknak és az érdeklődő szülőknek.

A tanfolyam 10 órás, A hétévenkénti továbbképzésben elszámolható! A 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet 5. § 3. bekezdése alapján képzésünk 10 kredit pontot érő továbbképzésként elszámolható, amelyről tanúsítványt állítunk ki.

Célcsoport: óvodapedagógusok, tanítók, tanárok, középiskolai tanárok, kollégiumi nevelők, szociálpedagógus, szakoktató, gyakorlati okatató, fejlesztőpedagógusok, gyógypedagógusok, pszichológusok, szociálpedagógusok, szülők.

A tanfolyam címe: A tanulási zavarokra való hajlam korai felismerése

Előadó: Kulcsár György, szociálpedagógus, mozgásterápia oktató, a (Ki)útkereső program: a magatartási problémák kialakulásának okai, megelőzésének lehetőségei és technikák a magatartási problémák kezelésére c. továbbképzés kidolgozója, oktatója.

A tanfolyam célja: megfelelő elméleti ismeretek elsajátítása, melyek segítségével a tanulási nehézségeket és magatartási problémákat hatékonyan lehet kezelni.

Témakörök: Tanulási és magatartási nehézségek és zavarok (fogalomdefiníciók, A fogalmak mögött: a problémás gyerekek a gyakorlatban, A tanulási nehézségek és magatartási zavarok rizikófaktorai: születés előtti tényezők, születés közbeni tényezők, Kisgyermekkori tényezők, A tanulási és magatartási zavarok előjelei: csecsemőkorban, kisdedkorban, óvodás korban, Jelek az iskolában az írás és olvasás megtanulása előtt Kitekintés a megoldások felé - fejlesztés lehetőségei a különböző életkorokban.

Alkalmazott módszerek: előadás, sajátélményű tanulás.

A tanfolyam teljesítésének tartalmi követelményei: A résztvevő ismerje meg gyermeki agresszió okait és terjedésének mechanizmusait és vegyen részt a sajátélményű gyakorlatokban.

A tanúsítvány kiadásának feltételei:
A résztvevő vizsgakötelezettségének eleget tesz, amennyiben a képzés 90%-án részt vesz, és jelenlétét igazolják.

A tanfolyam indítója: (Ki)útkereső Pedagógiai Műhely Kft., 1143 Budapest, Francia út 39/b. II/7., 

A tanfolyam létszáma maximált, a jelentkezéseket csak a visszajelzés sorrendjében tudjuk elfogadni.

Ára: Lásd a kiírás szerint.

A vizsga sikertelen teljesítése esetén ez az összeg nem követelhető vissza.Érdekli a tanfolyam kíváncsi rá hol és mikor kerül megrendezésre?

Szeretné megrendelni az egész tantestülete/nevelőtestülete számára?Hívjon bizalommal!


0670-213-7387


Kulcsár György
ügyv. ig.
A vezetői képességek fejlesztése
10 órás továbbképzés - ismertetőNehéz feladat egy nevelési-oktatási intézményben vezetőnek lenni legyen szó középiskoláról, általános iskoláról vagy óvodáról. "A vezetői képességek fejlesztése" c. képzésünk azoknak az igazgatóknak, intézményvezetőknek, tagozatvezetőknek és munkaközösség vezetőknek szól, akik szeretnék jobban megérteni a rájuk bízott közösség működésének mechanizmusát, kíváncsiak hogyan lehet valódi csapatot formálni, milyen technikákkal lehet a kollégákat motiváltabbá tenni, hogyan lehet serkenteni a kollektíván belüli együttműködést, egyszóval fejleszteni szeretnék vezetői kompetenciáikat.

A tanfolyam 10 órás, A hétévenkénti továbbképzésben elszámolható! A 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet 5. § 3. bekezdése alapján képzésünk 10 kredit pontot érő továbbképzésként elszámolható, amelyről tanúsítványt állítunk ki.

Célcsoport: óvodapedagógusok, tanítók, tanárok, középiskolai tanárok, kollégiumi nevelők, szociálpedagógus, szakoktató, gyakorlati okatató, fejlesztőpedagógusok, gyógypedagógusok, pszichológusok, szociálpedagógusok, szülők.

A tanfolyam címe: A vezetői képességek fejlesztése.

Előadó: Kulcsár György, szociálpedagógus, mozgásterápia oktató, a (Ki)útkereső program: a magatartási problémák kialakulásának okai, megelőzésének lehetőségei és technikák a magatartási problémák kezelésére c. továbbképzés kidolgozója, oktatója.

A tanfolyam célja: megfelelő elméleti ismeretek elsajátítása, a közösségek működési mechanizmusáról, gyakorlati tapasztalatok szerzése a csapatépítés, a motivációs technikák és az együttműködés fejlesztésének területén, valamint a vezetői kompetencia fejlesztése.

Témakörök: A tantestület, mint csoport. Csoportdinamika a vezetésben. A csoportfolyamat elemzése. Beavatkozás a csoportfolyamatba: a tervkészítés. A vezetéshez való viszonyunk.

Alkalmazott módszerek: előadás, sajátélményű tanulás.

A tanfolyam teljesítésének tartalmi követelményei: A hallgató ismerje meg a magatartási problémák kialakulásának okait, jellemző tüneteit.

A tanúsítvány kiadásának feltételei:
A résztvevő vizsgakötelezettségének eleget tesz, amennyiben a képzés 90%-án részt vesz, és jelenlétét igazolják.

A tanfolyam indítója: (Ki)útkereső Pedagógiai Műhely Kft., 1143 Budapest, Francia út 39/b. II/7., 

A tanfolyam létszáma maximált, a jelentkezéseket csak a visszajelzés sorrendjében tudjuk elfogadni.

Ára: 25.000 Ft/fő. A felmerülő eszközkészítési, utazási és szállás költségek a hallgatókat terhelik. A befizetés történhet átutalással vagy készpénzben, legkésőbb a képzés első napján a helyszínen.

A vizsga sikertelen teljesítése esetén ez az összeg nem követelhető vissza.Érdekli a tanfolyam kíváncsi rá hol és mikor kerül megrendezésre?

Szeretné megrendelni az egész tantestülete/nevelőtestülete számára?Hívjon bizalommal!


0670-213-7387


Kulcsár György
ügyv. ig.


A tanulás élmény is lehet!
10 órás továbbképzés - ismertetőLelkiismeretes pedagógiai munkánk állandóan visszatérő kérdései: „hogyan szemléltessem?”, „hogyan keltsem fel az érdeklődésüket?”. Hiszen mindannyian érezzük, tudjuk, hogy a gyermekek alapvetően szomjazzák az új ismereteket, ha azok felkeltik az érdeklődésüket. "A tanulás élmény is lehet!" c. képzésünk a tanítás-tanulás folyamatának élményalapú megközelítéséről szól, eszközt adva a pedagógusoknak ahhoz, hogyan tegyék élményszerűvé és érdekessé az ismeretszerzést és az ismeretátadást, legyen az óvodai, általános iskolai vagy középiskolai környezetben.

A tanfolyam 10 órás, A hétévenkénti továbbképzésben elszámolható! A 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet 5. § 3. bekezdése alapján képzésünk 10 kredit pontot érő továbbképzésként elszámolható, amelyről tanúsítványt állítunk ki.

Célcsoport: óvodapedagógusok, tanítók, tanárok, középiskolai tanárok, kollégiumi nevelők, szociálpedagógus, szakoktató, gyakorlati okatató, fejlesztőpedagógusok, gyógypedagógusok, pszichológusok, szociálpedagógusok, szülők.

A tanfolyam címe: A tanulás élmény is lehet!

Képzésvezető: Hermanovszki Szilvia, történelem tanár, kommunikációs szakember, a Grund Közoktatási Program élményfoglalkozásainak kidolgozója.

A tanfolyam célja: gyakorlati tapasztalatokkal gazdagítani a pedagógusok ismeretszerzési és ismeretátadási eszköztárát, élményalapú foglalkozások alapjainaik, tervezésének, kivitelezésének megismertetése, gyakorlása.

Témakörök: Az agresszivitás két arca - sajátélményű gyakorlat. Élményalapú foglalkozások szabályai és törvényszerűségei. Hogyan építhetőek be az élményalapú foglalkozások az óvodai és iskolai mindennapos munkánkba, gyakorlatunkba? Egy élményalapú foglalkozás megtervezése. A tervezés értékelése.

Alkalmazott módszerek: sajátélményű tanulás.

A tanfolyam teljesítésének tartalmi követelményei: A hallgató ismerje meg az élményalapú foglalkozások szabályait, beépíthetőségét a mindennapi pedagógiai munkába. Ismerje meg a tervezés és értékelés folyamatát.

A tanúsítvány kiadásának feltételei:
A résztvevő vizsgakötelezettségének eleget tesz, amennyiben a képzés 90%-án részt vesz, és jelenlétét igazolják.

A tanfolyam indítója: (Ki)útkereső Pedagógiai Műhely Kft., 1143 Budapest, Francia út 39/b. II/7., 

A tanfolyam létszáma maximált, a jelentkezéseket csak a visszajelzés sorrendjében tudjuk elfogadni.

Ára: Lásd a kiírás szerint.

A felmerülő eszközkészítési, utazási és szállás költségek a hallgatókat terhelik. A befizetés történhet átutalással vagy készpénzben, legkésőbb a képzés első napján a helyszínen.

A vizsga sikertelen teljesítése esetén ez az összeg nem követelhető vissza.Érdekli a tanfolyam kíváncsi rá hol és mikor kerül megrendezésre?

Szeretné megrendelni az egész tantestülete/nevelőtestülete számára?Hívjon bizalommal!


0670-213-7387


Kulcsár György
ügyv. ig.

Pedagógus támogató program
10 órás továbbképzés - ismertető


Napjainkban egyre nagyobb figyelmet kap a pedagógiai munkában a gyermekekkel kapcsolatban az egyéni bánásmód. De mi a helyzet a pedagógusokkal?! Egyéni sajátosságaikkal, lelkiállapotukkal? Bár a kiégés jelensége egyre nagyobb figyelmet kap, a hétköznapi munkában a pedagógusok sokszor nem számíthatnak támogatásra, megértésre és elismerésre – egyszóval egyéni bánásmódra. Ennek az űrnek a betöltésére hoztuk létre ezt a programot, amely kifejezetten a pedagógusokra, mindennapi problémáikra, megértés, elfogadás és biztatás iránti igényükre koncentrál.

A tanfolyam 10 órás, A hétévenkénti továbbképzésben elszámolható! A 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet 5. § 3. bekezdése alapján képzésünk 10 kredit pontot érő továbbképzésként elszámolható, amelyről tanúsítványt állítunk ki.

Célcsoport: óvodapedagógusok, tanítók, tanárok, középiskolai tanárok, kollégiumi nevelők, szociálpedagógus, szakoktató, gyakorlati okatató, fejlesztőpedagógusok, gyógypedagógusok, pszichológusok, szociálpedagógusok, szülők.

A tanfolyam címe: Pedagógus támogató program

Képzésvezető: Kulcsár György , szociálpedagógus, mozgásterápia oktató, a (Ki)útkereső program: a magatartási problémák kialakulásának okai, megelőzésének lehetőségei és technikák a magatartási problémák kezelésére c. továbbképzés kidolgozója, oktatója.

Témakörök:A burn out szindróma, Csoportdinamika a támogató csoportokban, Tematikus játékok szerepe a támogató csoportokban, Konfliktusok a csoportban – az újraszerződés, Támogató körök szabályai, tervezése.

Alkalmazott módszerek: előadás, kiscsoportos témafeldolgozás, önálló munka, sajátélményű gyakorlat és tanulás.

A tanfolyam teljesítésének tartalmi követelményei: A hallgató ismerje meg a burn out szindróma tüneteit, a csoportdinamika jelentőségét, a tematikus játékok szerepét, a konfliktusok kezelésének lehetőségeit, valamint a támogató körök szabályait, tervezési folyamatát.

A tanúsítvány kiadásának feltételei:
A résztvevő vizsgakötelezettségének eleget tesz, amennyiben a képzés 90%-án részt vesz, és jelenlétét igazolják.

A tanfolyam indítója: (Ki)útkereső Pedagógiai Műhely Kft., 1143 Budapest, Francia út 39/b. II/7., 

A tanfolyam létszáma maximált, a jelentkezéseket csak a visszajelzés sorrendjében tudjuk elfogadni.

Ára: Lásd a kiírás szerint.

A felmerülő eszközkészítési, utazási és szállás költségek a hallgatókat terhelik. A befizetés történhet átutalással vagy készpénzben, legkésőbb a képzés első napján a helyszínen.

A vizsga sikertelen teljesítése esetén ez az összeg nem követelhető vissza.


Érdekli a tanfolyam kíváncsi rá hol és mikor kerül megrendezésre?

Szeretné megrendelni az egész tantestülete/nevelőtestülete számára?Hívjon bizalommal!


0670-213-7387


Kulcsár György
ügyv. ig.Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.

Komplex mozgásterápia értékelő ívek összesítése (Kulcsár György által tartott tanfolyamok):

A komplex mozgásterápia tanfolyamok ( Mozgásterápia a tanulási nehézségek megelőzésére és oldására című akkreditált pedagógus továbbképzés )...